örestad dentallab logo

Titan

Titan - ett av de bästa alternativen till ädelmetallegeringar

Mer än 20 års erfarenhet och 100 000 framställda led i titan har gett oss en mycket god erfarenhet av materialet. Idag fräser vi det mesta själva i vår Datron D5, marknadens mest avancerade cad/cam-fräs för dentalt bruk.

Vårt know-how, tillsammans med en positiv materialutveckling, gör att vi med full trygghet kan utföra alla KBF-och andra brokonstruktioner i titankeramik med samma goda resultat som vid konventionell MK. Kombinationen av titanets väldokumenterade goda biokompatibilitet och en låg kostnad ger både dig som tandläkare och dina patienter ett mervärde.

KBF-bro ÖK utförd i titankeramik med tandköttsersättning i porslin

Titan