örestad dentallab logo

Kvalitet & Miljö

Örestad Dentallab AB är tredjepartcertifierat  enl. ledningssystemet FR 2000, ett mycket omfattande och i hela företaget integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet.